Slider giải pháp

Our Solutions

Multi market supplier, we bring up development opportunities and offer comprehensive solutions which are suitable for the specific requirements of each customer.

Technical description
Instructions for use

Bóng nong động mạch vành WILMA-SC

DESCRIPTION

  • Đầu tip mềm vượt qua tổn thương với đường kính siêu nhỏ 
  • Khả năng tiếp cận tối ưu
  • Giảm tổn thương thành mạch tối thiểu 
  • Tăng cường khả năng đẩy và điều hướng: đoạn xa của thân ống rất linh hoạt, đoạn gần được phủ lớp PTFE
  • Sự giãn nỡ của bóng cho phép xác định chính xác đường kính kích cỡ cần lựa chọn.
  • Thời gian xẹp bóng ngắn
  • Trục chống xoắn 
Liên hệ